E-learningRekrutacjaOferta edukacyjnaOgłoszeniaKontakt

Rekrutacja

W ramach rekrutacji w Sekretariacie Szkoły, należy złożyć:

  • kwestionariusz osobowy,
  • świadectwo ukończenia szkoły odpowiedniego typu,
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kształcenia w określonym zawodzie wydane na podstawie odrębnych przepisów,
  • 2 lub 3 zdjęcia zdjęcia,
  • dowód osobisty do wglądu

Termin składania dokumentów: do 21 sierpnia 2013 roku.

Więcej szczegółów dotyczących rekrutacji:

Sekretariat Szkoły

telefon: 52 397 49 16

e-mail: poczta@ckziuchojnice.pl

PDF

Podanie o przyjęcie do CKZiU
Pobierz plik

PDF

Regulamin przyjęć do CKZiU 2013/2014
Pobierz plik


© Copyright 2011 - 2014 Centrum Kształcenia Ustawicznego w Chojnicach